Accessibilitat del procés electoral

Suport a persones amb discapacitat intel·lectual

Aquestes pautes de tracte adequat a les persones amb discapacitat intel·lectual en els processos electorals han sigut elaborades pel Centre Espanyol d’Accessibilitat Cognitiva del Reial Patronat sobre Discapacitat.

Amb la finalitat que el procediment de votació siga accessible per a les persones amb discapacitat intel·lectual es recomanen les següents mesures.

Comprove si el col·legi electoral compta amb senyalètica que oferisca suport cognitiu i també si existeix informació en lectura fàcil, ja que això facilitarà el procés a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les persones amb dificultats cognitives, en general. Si existeix informació en lectura fàcil, assegure’s que queda visible perquè puga utilitzar-la qui la necessite.

Recorde que no totes les persones amb discapacitat intel·lectual tenen trets que les identifiquen com a tal, per la qual cosa és important que pare atenció al comportament, per si poguera trobar-se davant un cas d’una persona amb discapacitat intel·lectual.

En aquests casos, pot ser que la persona trobe més dificultats per a expressar-se, presente un pensament més lent, li coste més executar les accions o puga donar la sensació d’estar despistada.

Si es donara el cas, done-li el temps suficient perquè puga actuar sense nervis i amb seguretat. No li afanye, ja siga a través del llenguatge verbal o del corporal.

Si la persona li fera alguna pregunta, conteste utilitzant un to seré, tranquil i utilitze un llenguatge senzill i clar. Procure assegurar-se que la persona ha entès les seues indicacions.

Si la persona es presenta a votar i li falta el DNI o algun altre document, reclame-li-ho amb tranquil·litat, explicant-li bé què és el que li fa falta.

Si la persona amb discapacitat intel·lectual no troba la seua mesa electoral, o si té problemes amb el llistat del cens o per a utilitzar la cabina, procure ajudar-lo sense envair la seua intimitat. Si la persona necessita suport per a localitzar alguna ubicació concreta del col·legi electoral, tracte d’acompanyar-li o de trobar a algú que puga fer-ho, per tal que aquesta persona no es pose nerviosa ni es perda.

Si ha identificat que es tracta d’una persona amb discapacitat intel·lectual, no s’avance oferint suports que potser no necessita. Espere que la persona manifeste les seues demandes o els seus dubtes per a atendre-la.

No qüestione el seu dret al vot, pel sol fet de tindre una discapacitat intel·lectual.

Pense que pot oferir aquests suports cognitius, no només a les persones amb discapacitat intel·lectual sinó també a persones majors, a migrants que no coneguen bé el nostre idioma o a qualsevol persona en un moment de nerviosisme.

Consells per a Interventors i Apoderats


Cartelleria accessible

Fruit del conveni signat en 2021 entre el Ministeri de l’Interior(S'obrirà una nova finestra) i Plena Inclusión España, en les passades eleccions de maig de 2023 es va posar en marxa un projecte pilot pel qual es van distribuir uns cartells dirigits a facilitar l’accessibilitat cognitiva (persones amb discapacitat intel·lectual, persones majors) en els locals electorals de la ciutat de Madrid, i que va comptar també amb la col·laboració de la Delegació del Govern a Madrid. Aquest projecte, que es manté per a les eleccions del 23 de juliol, consisteix en un total de set pictogrames que, dissenyats per Plena Inclusión, faciliten l’accés i el recorregut pel local electoral. Està previst que, per a pròximes convocatòries, aquest projecte s’estenga a altres ciutats. Ací estan els models de cartelleria i la guia per a la seua senyalització: