Papereta del Senat

El 23 de juliol se celebren les Eleccions Generals.

Utilitza la papereta sépia per al Senat. Revisa-la perquè pot estar impresa per les dos cares.

Marca amb una creu fins a tres candidats si votes a la Península.

Només dos candidats a Gran Canària, Tenerife, Mallorca, Ceuta i Melilla.

I un a la resta de les illes.

No escrigues ni faces res més a la papereta: simplement doblega-la i introduïx-la al sobre sépia.

Així es vota al Senat.

Ministeri de l’Interior.

Govern d’Espanya.