Hauteskunde-mahaiko kide diren desgaitasuna duten pertsonak

Administrazioak doako zerbitzu hauek eskaintzen ditu:

  1. Pertsona gorrak edo entzumen-desgaitasuna duten pertsonak:
    • Zeinu-hizkuntzaren doako interpretazio-zerbitzua, bai titularrentzat, bai ordezkoentzat
    • Indukzio magnetikoko doako begizta-zerbitzua entzuteko protesien erabiltzaileentzat, bai titularrentzat, bai ordezkoentzat.
  2. Eskualdeko hauteskunde-batzordeak pertsona itsuentzat eta gor-itsuentzat erabakitako laguntza, bai titularrentzat, bai ordezkoentzat.
  3. Eskualdeko hauteskunde-batzordeak adimen-desgaitasuna duten pertsonentzat erabakitako laguntza, bai titularrentzat, bai ordezkoentzat.

Nola eskatu:

Laguntza horiek eskualdeko hauteskunde-batzordean eskatuko dira, idatziz eta izendapen-jakinarazpena jaso eta zazpi eguneko epean.

Eskualdeko hauteskunde-batzordeak Gobernuaren ordezkaritzari/ordezkariordetzari jakinaraziko dizkio hartzen dituen akordioak eta eman beharko diren laguntza-bitarteko zehatzak.

Aitzakia aurkeztu nahi baduzu:

Kontuan izan Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bategina onartzen duen azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren 4. artikuluaren arabera aitortutako desgaitasun-egoera nahikoa dela hauteskunde-mahai batean parte hartzeko betebeharretik salbuesteko.

Desgaitasuna duen pertsonak, daukan desgaitasun-maila gorabehera, desgaitasun-deklarazioa aurkeztea nahikoa izango da eskualdeko hauteskunde-batzordeak salbuespena onar diezaion eta hauteskunde-mahai bateko kidea izatea eragozten edo zailtzen dioten oztopoak zehazten dituen osasun-agiririk ez du aurkeztu beharko [([ 6/2011(Leiho berri bat ireki egingo da) Jarraibidea, apirilaren 28koa](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7705), Hauteskunde-batzorde zentralarena)]( https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7705(Leiho berri bat ireki egingo da) “(6/2011 Jarraibidea, apirilaren 28koa, Hauteskunde Batzorde Zentralarena)").


Hauteskunde-mahaiaren eskuliburua (irakurterraza)