Hautagaiak aurkeztea 2023ko udal hauteskundeetan

Probintziako hauteskunde-batzordea da hauteskunde orokorretan hautagai-zerrenden aurkezpenarekin eta aldarrikapenarekin zerikusia duten eragiketa guztietarako eskumena duen hauteskunde-batzordea (Hauteskunde Araubide Orokorraren 5/1985 Lege Organikoaren, ekainaren 19koaren, 169. artikulua).

Hauteskunde-batzordeko idazkariak zenbaki korrelatibo bat emango dio aurkezten den hautagai bakoitzari, aurkeztu den ordenaren arabera eta ordena hau argitalpen guztietan gordeko da (Hauteskunde Araubide Orokorraren 5/1985 Lege Organikoaren, ekainaren 19koaren, 46.9. artikulua).

Hautagai-zerrendak honako hauek aurkeztu ditzakete (Hauteskunde Araubide Orokorraren, 5/1985 Lege Organikoaren, ekainaren 19koaren, 44 eta 169.3 artikuluak):

  • Barne Ministerioko Alderdi Politikoen Erregistroan inskribatutako alderdiak eta federazioak.
  • Barne Ministerioko Alderdi Politikoen Erregistroan inskribatutako alderdiak eta federazioak.
  • Hautesle elkarteak. Gutxienez, aurkezten den barrutiko hauteskunde-erroldan inskribatutakoen % 1en sinadurak bildu beharko dituzte.

Aurreko hauteskunde-deialdian ganberetako batean ere ordezkaritzarik lortu ez duten alderdi, federazio edo koalizioek, gutxienez, hautatu nahi duten barrutiko hauteskunde-erroldan inskribatutako hautesleen % 0,1en sinadura beharko dute.

Hautesleek ezingo dute haien sinadura hautagai-zerrenda batean baino gehiagotan aurkeztu.

HBZra esteka

Hautagarriak dira adin nagusiko espainiarrak, hautesle ezaugarria izanik, Hauteskunde Araubide Orokorraren 5/1985 Lege Organikoaren, ekainaren 19koaren, 6. eta 154. artikuluetan aurreikusitako kausaren batean ez daudenak.

Hautagaiak aurkezteko epea ekainaren 14tik 19ra da. Aurkeztutako hautagai-zerrendak ekainaren 21ean argitaratu ziren Estatuko Aldizkari Ofizialean, eta aldarrikatutako hautagai-zerrendak ekainaren 27an argitaratu ziren (Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 45., 47., 169. eta 171. artikuluak).

Hauteskundeetara batera aurkezteko koalizio-ituna ezartzen duten alderdi eta federazioek deialdiaren ondorengo hamar egunetan jakinarazi behar diote Batzordeari (maiatzaren 31tik ekainaren 9ra). 1/2010 Instrukzioa, irailaren 9koa, Hauteskunde Batzorde Zentralarena, koalizioak osatzeari dagokionez, Hauteskunde Araubide Orokorraren Lege Organikoaren 44.2 artikulua aplikatzeari buruzkoa.

Jakinarazpenean koalizioaren izena, koalizioa erregulatzen duten arauak, eta zuzendaritza eta koordinazio organoen titularrak nor diren jaso behar da (Hauteskunde Araubide Orokorraren 5/1985 Lege Organikoaren, ekainaren 19koaren, 44.2 artikulua).

Hautesle-talde bat dagokion barrutiko hautesleen sinadura kopuru aldakor baten bermearekin osatzen diren alderdi politikoak dira, hauteskunde-prozesu zehatz batean hautagaitza aurkeztu ahal izateko soilik.

Ez dute beraz, iraunkortasunik edo elkarte izaera izango eta ez dute Alderdi Politikoen Erregistroan inskribatu beharko.

Hautesle-talde bakoitza besteekiko autonomoa eta independentea da. Jarduteko duen eremua hauteskunde-barrutia izango da (horien artean ez da egongo talde-hautagaitzarik, barruti bat baino gehiago hartzen duenik, ezta federazio edo koaliziorik ere) eta haren baliagarritasun denbora-barrutia eratu zen hauteskunde prozesu konkretua izango da, hartaz, haratago luzatzeko aukerarik izan gabe.

Hauteskunde orokorretarako hautagai-zerrendak aurkezteko, hautesle-elkarteek, gutxienez, aurkezten diren barrutiko hauteskunde-erroldan inskribatutakoen % 1en sinadurak behar dituzte. Hautesleek ezingo dute haien sinadura hautagai-zerrenda batean baino gehiagotan aurkeztu. Hauteskunde Araubide Orokorraren 5/1985 Lege Organikoaren, ekainaren 19koaren, 169,3. artikulua.

Hautagai-zerrenden aurkezpena inprimakien bidez egiten da (web-orri honetan deskargatu daitezke), eta 1999ko martxoaren 15eko Hauteskunde Batzorde Zentralaren Instrukzioan jasotako dokumentazioarekin batera aurkeztu behar.