Egutegiak

JARDUERA
JARDUERA DATAK HAOLO
AURRETIAZKO JARDUKETA
DEIALDIAREN ERREGE DEKRETUAREN ARGITALPENA maiatzak 30 42.2
HAUTESKUNDE BATZORDEAK
Hasierako PHB eta EHB eratzea, bokal judizialekin ekainak 2 14.1
Izendatuek bokal gisa ordezkatzea eskatu dute, hauteskundeetan hautagai gisa parte hartuko dutelako ekainak 2-6 14.2
PHBko eta EHBko kideen zerrenda PAOetan argitaratzea ekainak 3-7 14.3
Baterako proposamena, bokal ez-judizialak izendatzeko hautagaien artean ekainak 26 - uztailak 6 10.1b, 11.1b
HAUTESKUNDE-GARAIAN ERROLDA ZUZENTZEA
Udal eta kontsulatuetan indarrean dagoen hautesle-erroldaren kontsulta ekainak 5-12 39.2
Erroldako inklusio/bazterketei buruzko erreklamazioak ekainak 5-12 39.3
Hautagaien ordezkarien erreklamazioak ekainak 5-12 39.4
DPOCEren erreklamazioen ebazpena ekainak 5-15 39.6
Udal eta kontsulatuetan erroldaren zuzenketak erakustea - Jakinarazpena ekainak 16 39.6
KEBren ebazpenen aurkako errekurtsoa administrazioarekiko auzien epailearen aurrean: bost egun jakinarazpenetik ekainak 5-21 40.1
Epaiaren jakinarazpena ekainak 5-26 40.2
HAUTESBARRUTIAK ATALETAN ETA MAHAIETAN BANATZEA
BOPetan argitaratzea eta udaletan erakustea Atalak, Lokalak eta Mahaiak ekainak 5 24.2
Sekzioen, lokalen eta mahaien mugaketari buruzko erreklamazioak PHBri ekainak 6-11 24.3
PHBren ebazpena ekainak 6-16 24.3
Udaletan Atal, Lokal eta Mahaietako behin betiko zerrendak jatzea eta Internet bidez zabaltzea uztailak 13-22 24.4
HAUTESKUNDE-MAHAIAK OSATZEA
Udalek egin beharreko zozketa ekainak 24-28 26.4
Izendapenen jakinarazpena eta Mahaikideen Eskuliburua entregatzea ekainak 24 - uztailak 1 27.2
Izendatuek EHBri egindako alegazioak, mahaikide izatea eragozten duen kausari buruzkoak ekainak 25 - uztailak 8 27.3
Alegazioak ebaztea eta, hala badagokio, ebazpena lehen ordezkoari jakinaraztea ekainak 26 - uztailak 13 27.3
EHBri jakinaraztea ezin duela kargua bete (bozketa-eguneko 8:00ak arte) uztailak 14-23 27.4
ORDEZKARIAK, ADMINISTRATZAILEAK ETA KONTU-HARTZAILEAK
Alderdi, federazio eta koalizioek HBZn ordezkari orokorra izendatzea maitzak 31 - ekainak 7 43.1 eta 168.1
HBZn hautagai-zerrenden ordezkariak barrutika izendatzea maiatzak 31 - ekainak 9 168.2
HBZk hautagai-zerrenden ordezkarien izenak jakinaraztea PHBri maiatzak 31 - ekainak 11 168.3
Hautagai-zerrendako ordezkariak bertaratzea (PHBren aurrean) izendapena onartzea maiatzak 31 - ekainak 11 168.4
PHBren aurrean hautesle-elkarteen sustatzaileek ordezkariak izendatzea ekainak 14 - 19 168.5
HBZn administratzaile orokorrak izendatzea maiatzak 31 - ekainak 9 121, 124 eta 174.1
Hautagai-zerrenden administratzaileak izendatzea PHBn ekainak 14-19 174.2
Hautagai-zerrenden ordezkariak kontu-hartzaileak izendatzea maiatzak 31 - uztailak 20 78.1
HAUTAGAITZAK
PHBri hauteskunde-koalizioa sortu izana jakinaraztea maiatzak 31 - ekainak 9 44.2 eta 169.1
Hautagaitzak PHBn aurkeztea ekainak 14-19 45 eta 169.2
Aurkeztutako hautagaitzak BOEn argitaratzea ekainak 21 47.1 eta 169.4
Hauteskunde-batzorde eskudunak (PHB) hautemandako edo salatutako irregulartasunak jakinaraztea ekainak 23 47.2
Irregulartasunak zuzentzeko epea ekainak 24-25 47.2
Hautagaiak aldarrikatzea ekainak 26 47.3
Aldarrikatutako hautagaitzak BOEn argitaratzea ekainak 27 47.5 eta 169.4
Batzorde eskudunek hautagaiei boto-txartelak ematea ekainak 28-29 70.4
Hautagai-zerrendak aldarrikatzearen aurkako errekurtsoa ekainak 28-29 49.1 eta 2
Errekurtsoari buruzko ebazpen judizial irmo eta apelaezina ekainak 29 - uztailak 1 49.3
Konstituzio Auzitegian babes-errekurtsoa jartzeko epea ekainak 29 - uztailak 3 49.4
Babes-errekurtsoaren Konstituzio Auzitegiaren ebazpena ekainak 30 - uztailak 6 49.4
Hautagai-zerrenden aldarrikapenaren aurkako errekurtsoa, baldin eta kanpainan 44.4 artikulua (Auzitegi Gorenaren Auzitegi Berezia) mugaeguna uztailak 7-13 49.5a) eta c)
A. Gorenaren E. bereziaren aurreko errekurtsoaren ebazpena uztailak 7-16 49.5c)
Konstituzio Auzitegian babes-errekurtsoa jartzeko epea uztailak 8-18 49.4
Babes-errekurtsoaren Konstituzio Auzitegiaren ebazpena uztailak 10-21 49.4
HAUTESKUNDE-KANPAINAKO PROPAGANDA ETA EKITALDIAK
Udalek EHBri jakinaraztea kartelak jartzeko kokalekuak maiatzak 31 - ekainak 6 56.1
EHBk ordezkariei jakinaraztea non jar daitezkeen kartelak ekainak 28 56.3
Udalak EHBei komunikatzea, eta horiek tokiko PHBei eta kanpaina-ekitaldietako tokiei maitzak 31 - ekainak 9 57.1
Kanpainarako lokalak eta toki publikoak PAOetan argitaratzea maiatzak 31 - ekainak 14 57.2
Kanpainarako lokaletako eta tokietako ordezkariek EHBri egindako eskaera maiatzak 31 - ekainak 29 57.2
Tokiko eta toki publikoetako EHBren komunikazioa kanpainarako ekainak 30 57.3
HAUTESKUNDE-KANPAINA uztailak 7-21 51
Hauteskunde-zundaketak argitaratzeko, zabaltzeko edo erreproduzitzeko debekua uztailak 18-22 69.7
Gogoeta-eguna uztailak 22 53
HAUTESKUNDE-GASTUETARAKO DIRULAGUNTZAK
Ogasun Ministerioaren Agindua, dirulaguntzak eguneratzeari eta gastuaren gehieneko mugari buruzkoa maiatzak 31 - ekainak 4 175.4
HBZri eta PHBri kontu irekiaren zenbakia jakinaraztea maiatzak 30 - ekainak 22 124.1 eta 2
Hauteskunde-gastuetarako dirulaguntzaren % 30 aurreratzeko eskaera ekainak 20-22 127bis2
ESPAINIAN BIZI DIREN HAUTESLEEN POSTA BIDEZKO BOTOA
Posta bidezko botoa eskatzea maitzak 30 - uztailak 13 72
KEBk postaz bozkatutako dokumentazioa bidaltzea uztailak 3-16 73.2
Hautesleek posta bidezko botoa bidaltzea uztailak 3-19 73.3
ATZERRIAN BIZI DIREN HAUTESLEEN BOTOA (CERA)
Hauteslekuetan botoa uzteko eta, hala badagokio, hautesleak birbanatzeko gaitutako zentroak argitaratzea (AUC/306/2023 Agindua, 2.3 eta 3.1 artikuluak) maiatzak 31 - ekainak 3
Gaitutako zentroak KEBri eta EHKNri jakinaraztea (AUC/306/2023 Agindua, 2.4. art.) maiatzak 31 - ekainak 3
KEBek ofizioz bidaltzea CERA dokumentazioa (boto-paperak izan ezik) ekainak 17-23 75.1 eta 3
KEBek ofizioz bidaliko ditu boto-paperak, hautagaitzak inpugnatzen ez badira ekainak 28 - uztailak 2 75.3
KEBek ofizioz bidaliko ditu boto-paperak, hautagaitzak aurkaratzen badira ekainak 28 - uztailak 8 75.3
Hautesleek botoa posta bidez kontsulatura bidaltzea ekainak 27 - uztailak 18 75.7
Kontsulatuan edo gaitutako zentroetan botoa hautestontzian emateko hautesleen gordailua uztailak 15-20 75.4
Botoak eta kontsulatuko akta Kanpo Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako Ministerioaren bulegora bidaltzea uztailak 22 75.8
ALDI BATERAKO EZ DAUDEN HAUTESLEEN BOTOA (1621/2007-BOE 2007-12-14)
Aldi baterako ez daudenen botoa eskatzeko orria maiatzak 30 - ekainak 24 74
DPOCEk hauteskunde-agiriak bidaltzea (ez aldarrikapenaren aurkako errekurtsoa) 27 de junio - 3 de julio 74
DPOCEk hauteskunde-agiriak bidaltzea (aldarrikapenaren aurkako errekurtsoa) ekainak 27 - uztailak 11 74
Mahaiari botoa bidaltzea ekainak 27 - uztailak 19 74
BRAILLE BOTOA (1612/2007-BOE ED 2007-12-08)
Braille botoaren dokumentazio-eskaera maiatzak 30 - ekainak 26 87.2
BOZKETA EGUNA
9: 00etatik 20: 00etara izango da. uztailak 23 42 eta 84.1
BOTO-ZENBAKETA OROKORRA ETA HAUTETSIEN ALDARRIKAPENA
PHBren boto-zenbaketaren ospakizuna uztailak 28-31 75.10, 103.1, 107.2, 173
Ordezkariek eta ahaldunek erreklamazioak aurkeztea uztailak 28 - abuztuak 1 108.2
PHBk erreklamazioak ebaztea eta ordezkariei eta ahaldunei jakinaraztea uztailak 28 - abuztuak 2 108.3
PHBn errekurtsoa jartzea uztailak 28 - abuztuak 3 108.3
PHBk espedientea eta txostena bidaltzea HBZri uztailak 29 - abuztuak 4 108.3
EPBk jakinarazten du espedientea bidali dela eta HBZn agertuko dela uztailak 29 - abuztuak 5 108.3
Ordezkarien eta ahaldunen agerraldia HBZren aurrean uztailak 30 - abuztuak 7 108.3
HBZren errekurtsoa ebaztea eta EPBri helaraztea hautatuak aldarrikatzeko uztailak 31 - abuztuak 8 108.3
PHBk hautetsiak aldarrikatzea abuztuak 1-9 108.4
Hautetsien aldarrikapena kautelaz eteteko eskaera Auzitegi Goreneko Sala Berezian uztailak 23 - abuztuak 9 108.4 bis
TS Sala Bereziaren ebazpena, eteteko eskaerari buruzkoa uztailak 25 - abuztuak 11 108.4 bis
HAUTESKUNDE-AUZIAK
Hauteskunde-auzietako errekurtsoa jartzea Hauteskunde Batzorde eskudunean (PHB) abuztuak 4-12 112.1
Espedientea organo jurisdikzional eskudunari bidaltzea (Auzitegi Gorena) abuztuak 5-13 112.2 eta 3
Errekurtsogileen agerraldia abuztuak 6-15 112.3
Fiskalari eta alderdiei helaraztea, alegazioak aurkez ditzaten abuztuak 8-16 112.4
Alegazioak egitea abuztuak 9-20 112.4
Salak frogaldia egitea erabakitzea abuztuak 10-20 112.5
Proba (hala badagokio) abuztuak 11-20 112.5
Auzitegi Gorenaren epaia abuztuak 12-20 113.1
Epaia interesdunei jakinaraztea (gehienez ere hauteskundeen ondorengo hogeita hamazazpigarren egunean) 114.1
Babes-errekurtsoa jartzea Konstituzio Auzitegian (epaia jakinarazi eta hurrengo hiru egunen barruan) 114.2
HBZk emaitzak BOEn argitaratzea (hautetsiak izendatu eta 40 egunera) 108.6
GANBEREN ERAKETA
Kongresu hautatuaren deialdia egiteko azken eguna (25 egunera arte, hauteskundeak egiten badira) abuztuak 17 EK 68.6 art.