Requisits de la denominació de les candidatures

<a href=“http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/inicio" target="_blank” title=“Web Junta Electoral Central (Se abrir en nueva ventana)">Web Junta Electoral Central

Acords del 5 de maig de 1987, 30 de maig de 1994, 8 d’octubre de 1998 i 20 de gener de 2000:

«els partits polítics i federacions únicament podran utilitzar la denominació inscrita al Registre de Partits Polítics».

Acords de l'11 de setembre de 1991 i 15 de març de 1996:

«en matèria de símbols de les entitats polítiques cal atindre’s al Registre de Partits Polítics».

Acords del 25 de maig i del 6 de juny de 1977, del 8 de maig de 1978, del 5 de febrer de 1979, 27 de setembre de 1982, 5 de maig de 1987, 14 de maig de 1989, 11 de març de 1991, 10 de febrer de 1992, 5 de maig de 1993, 7 i 17 d’abril de 1995, 4 de febrer, 20 d’abril i 3, 13 i 24 de maig de 1999:

«no s’han d’utilitzar altres símbols o emblemes que els inscrits per cada entitat política en el Registre…, havent d’ajustar-se al que estableix la legislació general pel que fa a la utilització d’altres símbols durant la campanya electoral. La normativa electoral no considera en tot cas l’existència de denominacions o símbols especials per al procés electoral».

Acords del 6 de juny de 1977, 17 de gener i 21 de febrer de 1979, 11 de maig de 1987:

«no cal utilitzar una altra denominació que la inscrita al Registre referit. Tampoc no es pot abreujar-la ni realitzar qualsevol addició que no figure al Registre».

Sentència del Tribunal Constitucional 69/1986, del 28 de maig.

L’exigència que l’escrit de presentació de cada candidatura expresse clarament la denominació, les sigles i el símbol del Partit, la Federació, la Coalició o l’Agrupació que la promou «no es pot modificar, alterant la cabal denominació del Partit per les sigles que es vulguen fer correspondre, ja que aquesta està al servei d’una identificació clara i diferent de qui presente la candidatura per a que la voluntat política que els sufragis expressen es corresponga, amb la màxima fidelitat possible, a l’entitat real de qui, al llarg de la campanya electoral, així els recull».

… «la identificació d’aquests termes com a candidatura de presentació partidària no resulta disponible ni pot alterar-se amb el simple argument que el nom diferent al del dia registrat resulta també idoni segons els seus promotors. És ociós recordar que la denominació en el seu moment diferent podrà ser modificada pel partit i d’acord amb allò que els seus Estatuts disposen, però mentre aquest canvi no es produïsca —i la certificació del Registre no ho reflecteix en aquest cas—, la denominació de la candidatura no haurà de ser sinó la del Partit».

Web Junta Electoral Central

Jurisprudència del Tribunal Constitucional (PDF)