Hauteskunde-gastuetarako diru-laguntzen zenbatekoen transferentzia

GARRANTZITSUA: Barne-Arazoetarako Ministerioak hauteskunde-gastuetarako diru-laguntzak izapidetu ahal izateko, honako hau jakinarazi behar zaio dagokion Hauteskunde Batzordeari, edo dagokion momentuan Kontuen Auzitegiari, haiek Barne Politikako Zuzendaritza Nagusiari jakinaraz diezaioten:

 1. Entitate politikoaren izena, alderdia, federazioa, koalizioa edo hautesle-elkartea den zehaztuta.

 2. Hauteskunde-emaitzak lortu diren probintzia edo egoitza nagusia dagoen probintzia zein den.

 3. Administratzailearen identifikazio-datuak (Izena, Abizenak, Helbidea, Herria eta Probintzia) eta bere datu pertsonalak Nortasun-datuak egiaztatzeko Sistemaren bidez egiaztatu ahal izateko baimena edo, bestela, haren NANaren fotokopia.

 4. Banku-kontua izendatzeko eta banku-kontuen baja jakinarazteko eredua (Ekonomia eta Eraldaketa Digitaleko Ministerioarena), honako hauek zehaztuta:

  • IBAN kodearen 24 digituak.
  • Banku-kontuaren titularra alderdi politikoa izango da, eta banku-kontua izendatzeko ereduan agertzen diren eremu guztiak bete beharko ditu.
  • Administratzaile horrek ordezkatzen duen entitate politikoaren izena.
  • Ezinbestekoa da finantza-erakundeak zigilatzea.

Informazio hori, zuzenean, Barne Politikako Zuzendaritza Nagusiari bidal dakioke, baldin eta aurretiaz goian aipatutako organoei jakinarazi bazaie.