Vot de les persones que resideixen temporalment a l’estranger (ERTA)

S’amplia el termini per a sol·licitar el vot per correu per als electors que es troben temporalment a l’estranger (*ERTA) fins al 29 de juny inclòs.

Els electors i electores que es troben temporalment a l’estranger entre la convocatòria d’un procés i la seua celebració, i desitgen votar, hauran de sol·licitar-lo prèviament.

L’imprés de sol·licitud podrà trobar-lo en els Consolats i Ambaixades, i descarregar-lo.

La sol·licitud emplenada haurà d’entregar-se personalment en el Consolat o Ambaixada.

Per poder formular la sol·licitud, l’elector haurà d’estar inscrit en el Registre de Matrícula Consular com a no resident. Tots dos tràmits (sol·licitud i inscripció) poden realitzar-se en el mateix acte.

El termini per a presentar la sol·licitud finalitza el dia 24 de juny (ampliat el termini fins el 29 de juny inclòs).

L’Oficina del Cens Electoral li enviarà la documentació per a votar.

Els enviaments hauran d’estar realitzats en tot cas abans del 11 de juliol. A aquest termini haurà de sumar-se el temps que tarde en arribar la documentació al domicili a l’estranger.

En què consisteix aquesta documentació electoral que remet l’Oficina del Cens Electoral?

  • Un full informatiu.

  • El certificat d’inscripció en el cens.

  • Paperetes i sobres de votació.

  • Un sobre en el qual ha de figurar la l’adreça de la Mesa electoral que li corresponga.

  • Un imprés oficial destinat a possibilitar el reintegrament de les despeses de franqueig, en el seu cas.

L’elector haurà de seleccionar la seua opció de vot:

  • Per a l’elecció de diputats, introduirà la papereta corresponent a la candidatura escollida dins del sobre de votació de color blanc.
  • Per a l’elecció de senadors, marcarà el/els candidats de la seua elecció atenent a les instruccions que es recullen en la papereta. Després ficarà eixa papereta en el sobre de votació de color sépia.

A continuació, introduirà en el sobre dirigit a la Mesa electoral el següent:

  • Sobres de votació amb les paperetes.
  • El certificat d’inscripció en el cens.
  • Si així ho desitja, l’imprés emplenat per a la devolució de les despeses de l’enviament.

Té fins al dia 19 juliol, per a remetre aquest sobre per correu certificat.

Serà indispensable per a la validesa d’aquests vots que conste clarament en el sobre un mata-segells o una altra inscripció oficial d’una Oficina de Correus de l’Estat corresponent, que certifique que s’ha remés dins del termini previst.

El servei de Correus conservarà fins al dia de la votació la correspondència dirigida a la Mesa i la traslladarà a les 9 del matí i fins a les 20 hores del mateix dia.

Més informació en l’Ambaixada o Consolat i en el Web Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, i en el Web de l’INE.