Iraunkorki atzerrian bizi direnek botoa posta bidez ematea

Uztailaren 23ko Gorte Nagusietarako hauteskundeetan bozkatu ahal izango dute atzerrian bizileku iraunkorrean bizi diren eta Atzerrian Absenteen Erroldan (CERA) agertzen diren gizon-emakume espainiarrek.

Hauteskunde Erroldaren Bulegoko probintzia-ordezkaritzek honako dokumentazio hau bidaliko dute atzerrian bizi diren egoiliarren hautesle-erroldan izena emanda dauden pertsona guztiei bertan ageri den helbidera ofizioz dokumentazio hau bidaliko diete:

 • Bozkarako gutun-azala

 • Atzerrian bizi diren ez dauden egoiliar hautesleen erroldan inskribatuta egotearen bi ziurtagiri berdin.

 • Probintziako Hauteskunde Batzordeari zuzendutako gutun-azala:

 • Kontsulatuari edo enbaxadari zuzendutako gutun-azala.

 • Bozkatzeko eskubidea gauzatzeari buruzko informazio-orria eta hautagaiak argitaratuko diren webgune ofizialaren helbidea eta deskargatzeko boto-paperak eskuragarri egongo diren helbidea.

 • Bozka hautetsontzian sartzeko gaitutako zentroen zerrenda bere kontsular-barrutian.

 • Botoa postaz bidaltzearen gastuak itzultzeko inprimakia.

Botoaren sekretua bermatzeko helburuarekin, boto-paper guztien deskarga telematiko bakarra egin ahal izango da.

KEB-ek ziurtatutako posta bidez bidali beharko du dokumentazioa ekainaren 17tik 23ra, hala ere, epe horri, dokumentazioa atzerrian helbidera iristeko behar den denbora gehitu beharko zaio.

KEB-ek boto-paper ofizialak bidaliko ditu baita ere ez dagoen hautesle egoiliar bakoitzaren inskripzio helbidera ekainaren 17tik aurrera eta inoiz ez uztailaren 2a baino beranduago. Hautagaien aldarrikapena aurkaratu ez den probintzietan eta gainerakoetan inoiz ez uztailaren 8a baino beranduago.

Bulego kontsularrek bozkatzeko guneetan bozkarako boto-paper ofizialak egongo direla bermatzen dute, baita bozkatzeko gutun-azalak eta bertaratuz bozkatzeko gaitutako egunetan zehar bozkatzeko behar den gainerako dokumentazioa deskargatzeko behar diren bitarteko informatikoak ere.

Hautesleak bere boto-aukera hautatu beharko du:

 • Diputatuak hautatzeko, aukeratutako hautagaiari dagokion boto-papera bozkatzeko gutun-azal zurian sartuko du (edo ez da boto-paperik sartuko zuri bozkatu nahi denean).

 • Senatariak hautatzeko, aukeratu dituen hautagaiak markatuko ditu, boto-papereko argibideei jarraituz. Ondoren, boto-papera sepia koloreko gutun-azalean sartuko du (edo ez du boto-txartelik sartuko, zuri bozkatu nahi badu).

Jarraian, hauteskunde-mahaiari zuzendutako gutun-azalean ondorengo hau sartu behar da:

 • Bozketako gutun-azalak, boto-paperarekin.
 • Erroldan inskribatuta egotearen ziurtagiri bat (posta bidez bozkatu behar baduzu, ziurtagiriaren atzeko aldean hauteslearen sinadura eta pasaporte edo NAN zenbakia agertuko dira)
 • Espainiako agintariek emandako pasaportearen edo NANaren fotokopia; edo nazionalitatearen edo matrikula-erregistroko inskripzioaren ziurtagiria, hauteslea bizi den herrialdean Espainiak duen kontsuletxeak emana.

 1. Zure enbaxadan edo kontsulatuan horretarako jarritako hautetsontzietan edo horretarako gaitutako zentroetan zuk zeuk uztea.

  Uztailaren 15a eta 20a bitartean egin ahal izango duzu, biak barne.

  Funtzionario kontsularrari entregatu beharko diozu, nortasuna egiaztatu ondoren, erroldako inskripzioaren bigarren ziurtagiria eta Probintziako hauteskunde-batzordeari zuzendutako gutun-azala utziko duzu, funtzionario kontsularrak gutun -azal horren atzealdean sinatzen duenean eta boto-emate data agertzen den Bulego kontsularraren zigilua ezartzen duenean.

 2. Posta ziurtatuz bidaltzea.

  Uztailaren 18a arte egin ahal izango duzu.

  Kasu horretan, kontsuletxeari edo enbaxadari zuzendutako gutun-azalean honako hau sartu beharko duzu:

  • Probintziako Hauteskunde Batzordeari zuzendutako gutun-azala, ondorengo edukiarekin:

   • Bozketako gutun-azalak, boto-paperarekin

   • Errolda-ziurtagiria. Horren atzealdean, hauteslearen pasaportearen edo NANaren sinadura eta zenbakia agertuko dira.

   • Espainiako agintariek emandako pasaportearen edo NANaren fotokopia; edo nazionalitatearen edo matrikula kontsularraren erregistroko izen-ematea, hauteslea bizi den herrialdean Espainiak duen kontsulatuak emandakoa

  • Beste errolda-ziurtagiria

  • Hala nahi izanez gero, bidalketa-gastuak itzultzeko inprimakia beteta, posta-kutxatilarik ireki ez den herrialdeetan.

Boto horiek baliozkoak izateko, ezinbestekoa izango da dagokion Hauteskunde Batzordeari zuzendutako gutun-azalean argi eta garbi agertzea karrerako kontsul-bulegoaren edo dagokion misio diplomatikoaren kontsul-atalaren zigilu-marka, aurreikusitako epeak betetzen direla ziurtatzen duena.

Botoa hautestontzian uzteko epea amaitu ondoren, boto guztiak (postaz jasotakoak edo hautetsontzian sartutakoak) Kanpo Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako Ministerioan horretarako eratutako bulegora bidali beharko dira, eta hark presaz bidaliko ditu boto-zenbaketaz arduratzen diren hauteskunde-batzordeetara.

Informazio gehiago duzu enbaxadan edo kontsulatuan Kanpo Arazoetako Europako Batasuneko eta Lankidetzarako ministerioaren webgunean eta EINen webgunean

Hauteskunde-prozesu batean zehar CERAko hautesleren bat aldi baterako Espainian egongo balitz, posta bidezko botoa eskatu ahal izango du (baita lurralde nazionalean bertan bizi direnek ere), deialdiaren egunetik uztailaren 13ra arte, eta horrek ez du CERAn baja ematea eragingo.

Posta bidezko botoa eskatzeko, Correoseko zerbitzuko edozein bulegotan eskuragarri dagoen eskaera-orria bete beharko du, eta berariaz adierazi beharko du atzerrian bizi diren espainiarren erroldan inskribatuta dagoela, eta Hauteskunde Erroldaren Bulegoko dagokion probintzia ordezkaritzara bidali. Espainiako helbide bat adieraziko da, dokumentazioa jasotzeko.

Dokumentazioa dagoeneko bidali bada atzerriko inskripzio-helbidera, inskripzio-ziurtagiri bat bidaliko zaio, “KOPIA” markarekin.

Eskabidean adierazitako Espainiako helbidean hauteskunde-dokumentazioa jaso ondoren, hautesleak posta ziurtatuz bidaliko dio botoa probintziako hauteskunde-batzordeari, beranduenik uztailaren 19an.

Hautesle horiek ezin izango dute botoa pertsonalki eman hauteskunde-mahaian.