Electores que estean temporalmente no estranxeiro

Se resides temporalmente no estranxeiro, podes votar nas Eleccións Xerais do 23 de xullo.

Debes figurar no rexistro de matrícula consular como non-residente.

Recolle a solicitude na túa oficina consular ou descárgaa en Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación(Abrirase unha nova xanela)

Entrégaa co teu DNI ou pasaporte na mesma oficina consular.

Tes ata o 24 de xuño.

Recibirás a documentación no teu domicilio do estranxeiro e poderás enviar o teu voto por correo certificado ata o 19 de xullo.

Ministerio do Interior. Goberno de España.