Subvencións por gastos electorais

Orde de actualización das subvencións por gastos electorais das Eleccións Xerais 23 de xullo de 2023: HFP/546/2023 de 30 de maio (B.O.E. N.º 130 do 1 de xuño)

Tipos e requisitos:

Por resultados electorais

  • 21.167,64 euros por cada escano (deputado ou senador).
  • 0,81 euros por voto, se se obtivo polo menos un deputado electo.
  • 0,32 euros por voto, por cada candidato que obteña escano de senador.

Por envíos electorais

  • 0,23 euros por elector en cada unha das circunscricións nas que presentase listaxe ao Congreso dos deputados e ao Senado.
  • só se aboa dita cantidade se a candidatura obtén o número de deputados ou senadores ou de votos precisos para constituír grupo parlamentario nunha ou noutra cámara.
  • aínda que se consiga grupo parlamentario en ambas as cámaras, a subvención só se percibirá unha vez.