As eleccións en cifras

Eleccións convocadas E.XERAIS 2023 O-28 Maio-2023 EG-10N-2019
Deputados que elixir 350 350
Senadores que elixir 208 208
Censos electorais (Fonte INE) E.XERAIS 2023 O-28 Maio-2023 EG-10N-2019
Poboación de Dereito 47.475.420 47.475.420 46.722.980
Censo de Españois Residentes en España (CER) 35.140.881 35.115.495 34.872.049
Censo de Españois residentes no Estranxeiro con dereito a voto (CERA) 2.328.261 8.896 2.128.559
Censo de Residentes Estranxeiros en España
Total censo(1) 37.469.142 35.539.083 37.000.608
Novos electores desde as Eleccións Xerais - 10-N-2019 1.639.363
Administración electoral E.XERAIS 2023 O-28 Maio-2023 EG-10N-2019
1. Xuntas Electorais
Xunta Electoral Central 1 1 1
Xuntas Electorais Provinciais 50 50 50
Xuntas Electorais de Zona 303 303 303
2. Circunscricións, Locais (1), Seccións (1), Mesas (1)
Circunscrición Congreso 52 52
Circunscrición Senado 59 59
Concellos 8.131 8.131 8.131
Locais electorais(1) 22.562 22.901 23.194
Seccións Electorais(1) 36.460 36.491 36.301
Mesas Electorais(1) 60.314 60.576 60.076
Membros de Mesas (Titulares) 180.942 181.728 180.228
Membros de Mesas (Suplentes) 361.884 363.456 360.456
Total Membros de Mesa (Titulares + Suplentes) 542.826 545.184 540.684
Medios materiais E.XERAIS 2023 O-28 Maio-2023 EG-10N-2019
Urnas Aprox. 210.000 215.000 211.000
Cabinas Aprox. 59.000 59.000 58.000
Sobres que fabrica Administración do Estado (votación) 85.000.000 40.000.000 68.000.000
Manual de Instrucións para Membros de Mesa aprox. 365.000 910.000 905.000

(1) Os datos de Censo, Seccións, Locais e Mesas electorais que se ofrecen corresponden aos datos do INE no censo de consulta (datos previos aos cambios que se producirán após o período de rectificación censual). Posteriormente, a Oficina do Censo Electoral actualizará estas cifras na súa páxina web no concepto “datos do censo en listaxes de votación”. Estes cambios ás veces pódense traducir no aumento ou diminución dalgunhas mesas. Para datos actualizados e máis detalles, consultar a  Oficina do Censo Electoral(Abrirase unha nova xanela)