Vot de les persones que resideixen temporalment a l’estranger (ERTA)

S’amplia el termini per sol·licitar el vot per correu per als electors que estan temporalment a l’estranger (ERTA) fins al 29 de juny inclòs.

Els electors que es trobin temporalment a l’estranger entre la convocatòria d’un procés i la seva celebració, i vulguin votar, han de sol·licitar-ho prèviament.

L’imprès de sol·licitud es pot trobar als consolats i a les ambaixades i també es pot descarregar.

La sol·licitud emplenada s’ha de lliurar personalment al consolat o l’ambaixada.

Per poder formular la sol·licitud, l’elector ha d’estar inscrit en el registre de matrícula consular com a no resident. Tots dos tràmits (sol·licitud i inscripció) es poden dur a terme en el mateix acte.

El termini per presentar la sol·licitud acaba el dia 24 de juny (ampliat el termini fins al 29 de juny inclòs).

L’Oficina del Cens Electoral us enviarà la documentació per votar.

Els enviaments s’han de fer en qualsevol cas abans de l’11 de juliol. A aquest termini, s’hi ha de sumar el temps que trigui a arribar la documentació al domicili a l’estranger.

En què consisteix aquesta documentació electoral que envia l’Oficina del Cens Electoral?

  • Un full informatiu.

  • El certificat d’inscripció en el cens.

  • Paperetes i sobres de votació.

  • Un sobre en què ha d’aparèixer l’adreça de la mesa electoral que li correspongui.

  • Un imprès oficial destinat a possibilitar el reintegrament de les despeses de franqueig, si escau.

L’elector ha de seleccionar la seva opció de vot:

  • Per a l’elecció de diputats, ha d’introduir la papereta corresponent a la candidatura elegida dins del sobre de votació de color blanc.
  • Per a l’elecció de senadors, ha de marcar el/els candidats que elegeixi seguint les instruccions que es recullen en la papereta. Després ha de ficar aquesta papereta al sobre de votació de color sèpia.

A continuació, ha d’introduir al sobre adreçat a la mesa electoral la documentació següent:

  • Sobres de votació amb les paperetes.
  • El certificat d’inscripció en el cens.
  • Si vol, l’imprès emplenat per a la devolució de les despeses d’enviament.

Té fins al dia 19 de juliol per remetre aquest sobre per correu certificat.

És indispensable per a la validesa d’aquests vots que consti clarament al sobre un mata-segells o una altra inscripció oficial d’una oficina de Correus de l’Estat corresponent, que certifiqui que s’ha enviat dins del termini previst.

El servei de Correus conserva fins al dia de la votació la correspondència adreçada a la mesa i la trasllada a les 9 del matí i fins a les 20 hores del mateix dia.

Més informació a l’Ambaixada o al Consolat i al web Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, i al web de l’INE.