Subvencions per a despeses electorals

Ordre d’actualització de les subvencions per despeses electorals de les eleccions eenerals 23 de juliol del 2023: HFP/546/2023 de 30 de maig (BOE núm. 130 d'1 de juny)

Tipus i requisits:

Per resultats electorals

  • 21.167,64 euros per cada escó (diputat o senador).
  • 0,81 euros per vot, si s’ha obtingut al menys un diputat electe.
  • 0,32 euros per vot, per cada candidat que obtingui escó de senador.

Per trameses electorals

  • 0,23 euros per elector en cadascuna de les circumscripcions en què hagi presentat llista al Congrés dels Diputats i al Senat.
  • només s’abona aquesta quantitat si la candidatura obté el nombre de diputats o de senadors o de vots precisos per constituir grup parlamentari en una cambra o en una altra.
  • encara que s’aconsegueixi grup parlamentari a les dues cambres, la subvenció només es percebrà una vegada.