Baimenak eta dietak

Uztailaren 23ko hauteskundeetako Mahi-kide izateko izendatutako pertsonek beren betebeharrak bete beharko dituzte bozketa-egunean, aurreko egunean lanegunak axola gabe.

Mahai-kide izateko izendatutako inoren konturako langileek eta funtzionarioek bozketa-egunaren baimen ordaindu baterako eskubidea dute, laneguna bada. Edonola ere, hurrengo egunean, beren lanaldia bost orduz murrizteko eskubidea dute.

Hauteskunde-mahaia osatzen duten pertsonen betebeharrak betetzea errazteko, uztailaren 23an hasten den gaueko txanda hauteskunde-eguneko lanaldi gisa hartu behar da, eta lanaldia 5 orduz murrizteko eskubidea langilearen hurrengo gaueko txandan erabil daiteke, baldin eta txanda hau uztailaren 23an hauteskundeen ondorengo egunean hasten bada.

Hauteskunde-mahaia osatzen duten pertsonek 70 €-ko dieta kobratuko dute.

Titularra falta dela eta ordezko batek bere funtzioa burutu behar badu, baimen ordaindurako eta lanaldia murrizteko eskubidea izango du, baita dieta izateko eskubidea ere. Ordezkoak ez badu Hauteskunde-mahaiko lekua hartzen, ez dira eskubide horiek emango.