Izendapenaren aurkako errekurtsoa: eragozpenak eta desenkusak

Nobedadea: Zonako Hauteskunde Batzordeek aitzakiaren bideragarritasuna baloratu beharko dute, hau da, hauteskunde-eguna oporretako bidaia edo egonaldi batekin bat etortzea, hauteskundeak deitu baino lehen kontratazioak eragin dituena, eta baliogabetzeak kalte ekonomikoa eragiten duela. edo nahaste larri bat eskatzaileari.

Zonako Hauteskunde Batzordeek kontuan izango du:

Horrek ekar ditzakeen zailtasun objektiboak bere mugaketaren mahaiak erabat integratzeko, edozein kasutan nagusitu behar den irizpide nagusi gisa.

Interesdunak kontratuaren behar bezalako aurreabisua dokumentatu behar duela, baita ustezko kalte ekonomikoa edo nahasmendu larria ere (JEC 2023ko ekainaren 8ko Akordioa)

Mahaikideen karguak nahitaezkoak dira, eta baita ordezkoak ere.


Uztailaren 23ko hauteskundeetan, esleituek zazpi egun izango dituzte jakinarazpena heltzen zaienetik dagokien Zonako Hautesleen Batzordeari kargua ez onartzeko arrazoi dokumentatua aurkezteko. Izendatuak izan diren 65 urtetik gorakoek zazpi egun dituzte jakinarazpena jaso dutenetik uko egiteko.

Zonako Hauteskunde-batzordeak 5 eguneko epean ebazten ditu alegazioak. Zonako Hauteskunde-batzordearen ebazpenaren aurka ezingo da helegiterik aurkeztu hauteskundeen bide administratibotik, interesdunak egokitzat hartzen duen baliabide jurisdikzionalaren aurka egin gabe (apirilaren 20ko, irailaren 19ko eta 2001eko abenduko 3ko Hauteskunde-batzorde Zentraleko akordioak). Bestetik, 29/1998 Legearen 8.5 artikuluak, uztailaren 13koa, zeinak Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzio-ordena arautzen duen, Administrazioarekiko Auzien Auzitegiei Zonako Hauteskunde-batzordeen ekintzen aurkako inpugnazioak ezagutzea dagokiela dio.

Galderak eta helegiteak fax bidez jaso eta bidaltzeko aukera aurreikusten da, horrez gain jatorrizko dokumentuak postaz edo interesatuak jaso dituela egiaztatzea ahalbidetzen duen beste baliabideren batez bidaltzen bada (2000ko otsailaren 9ko Hauteskunde-batzorde Zentralaren akordioa).

Esleitutako pertsonak jarritako aitzakiak Hauteskunde-batzorde Zentralak onartutakoan bakarrik galtzen da mahaikide baldintza. Baldintza hori ezingo du aldatu beste inork edo beste erakundek.

Esleitutako mahaikideak gero ezingo balitz gerturatu bere betekizuna betetzera, hauteskundeen eguna baino 72 ordu lehenago jakinarazi beharko luke, eta hari dagozkion justifikazioak aurkeztu beharko lituzke. Ezintasun hori epe hori baino beranduago gertatuko balitz, berehala abisatu beharko zaio Zonako Hauteskunde-batzordeari eta, edozein kasutan ere, hauteskunde-mahaia eratu aurretik (bozketa egunaren goizeko 8:00ak aurretik). Ordezkoek ere jarri ditzakete Mahaia osatzea ezinezko egiten dieten aitzakiak.

Mahaikidearen betekizuna ezingo du hautagai aurkeztutako inork bete, ezta beste zirkunskripzio batean ere. Justifikatutako arrazoitzat hartuko da hautaezin baldintza izatea 5/1985 Lege Organikoaren 6. artikuluan bildutakoa, ekainaren 19koa, Hauteskunde Araubide Orokorrarena.

Administrazioak boto-zenbaketaren aktaren kopia jasotzeko esleitutako pertsonak, hauteskundeetako emaitzentzat behin behineko informazioa errazte aldera, ezingo du funtzio hori Mahaia osatzen duen pertsonaren betekizunarekin bateratu.

Haien betekizuna betetzera ez doazen, haiek arrazoi legitimorik gabe uzten dituzten edo aurretik abisatu gabe edo aitzakiarik gabe betekizunak betetzen ez dituzten Hauteskunde-mahaietako Presidenteak eta bokalek, eta baita haien ordezkoek ere, hiru hilabete eta urte bat arteko kartzela-zigorra edo sei eta hogeita lau hilabete arteko isuna izango dute.