Comunicació telemàtica amb l’Administració

L’article 14.2 de la Llei 39/2015, de l'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, disposa que estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a fer qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, entre altres, els subjectes següents:

  • Les persones jurídiques (partits polítics i federacions de partits).
  • Les entitats sense personalitat jurídica (coalicions i agrupacions d’electors)
  • Qui representa un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració (administradors de formacions polítiques).

Per això, han de tindre un certificat electrònic de la formació política, o, si s’escau, obtindre’l per a poder comunicar-se de manera electrònica amb les Administracions Públiques. Podeu consultar la manera d’obtindre un certificat a través de la pàgina web següent: https://www.sede.fnmt.gob.es(S'obrirà una nova finestra)

Les comunicacions que remet la Direcció General de Política Interior es faran per via telemàtica a través de la Carpeta Ciutadana, per la qual cosa es deixaran d’enviar comunicacions en paper. La Carpeta Ciutadana és un portal web que us permet, de manera senzilla i sense haver de registrar-vos-hi, conéixer els afers que siguen del vostre interés en relació amb les Administracions Públiques, com ara l’estat dels vostres expedients o les notificacions i comunicacions que rebeu. Podeu accedir-hi a través de l’enllaç següent:

https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm(S'obrirà una nova finestra)

A més, han de remetre a aquesta Direcció General de Política Interior una còpia de la targeta d’identificació fiscal d’eixa formació, així com un e-mail de contacte al qual li arribarà informació relativa a les notificacions. Aquesta informació, i d’acord amb l’obligació de remetre la documentació per mitjans electrònics, s’haurà de presentar per registre electrònic per mitjà d’una de les dues opcions següents:

En tots dos casos, és necessari disposar de certificat digital per a presentar la documentació.