Límits de les subvencions per despeses electorals

PER RESULTATS ELECTORALS

L’Estat, en cap cas, abonarà una quantitat superior a:

  • La xifra de despeses electorals declarades justificades pel Tribunal de Comptes.
  • La xifra resultant de multiplicar per 0,37 euros el nombre d’habitants corresponent a la població de dret de les circumscripcions on presente les seues candidatures cada partit, federació, coalició o agrupació d’electors.

PER ENVIAMENTS ELECTORALS

L’Estat, en cap cas, abonarà una quantitat superior a:

  • La xifra de despeses per enviaments electorals declarats justificats pel Tribunal de Comptes.
  • 0,23 euros per nombre d’electors als quals s’haja efectuat l’enviament de propaganda.
  • S’ha de justificar la realització efectiva de l’activitat, és a dir, de la remissió dels enviaments.