Hauteslekua

Hauteslekuaren kanpoaldea

Bozketa egiten den hauteslekuek horretarako beharrezkoak diren baldintzak bete beharko dituzte.

Ahal bada titulartasun publikokoak izango dira eta desgaitasunen bat duten pertsonentzako irisgarriak izan beharko dira.

Itsuek edo ikusmen-desgaitasuna duten pertsonek botoa emateko eskubidea baliatzen duten lokaletan, boto-prozedura irisgarria erabiltzea eskatu badute, horretarako berariazko leku bat egon beharko da. Leku hori irisgarria eta egokia izango da, hauteslearen pribatutasuna bermatuko du, eta hautesleak bozkatuko duen mahaitik ahalik eta hurbilen egongo da.

Hauteslekuak bozketa egiteko baldintza egokiak izan behar ditu. Baldintza hauek izan behar ditu: mahiko kideentzat nahikoa mahai eta aulki, argi egokia, idazmahaiko materiala eta seinaleztatzeko kartelak.

Etenik gabe zabalik egongo da 9:00etatik 20:00etara.

Lehendakaria eta bokalak

Hauteskunde-egun osoan zehar, mahaian, gutxienez bi kide egon beharko dira.

Lehendakariak Batxilergo edo Lanbide Heziketako titulua, edo eskola-graduatua izan behar du. Hauteslekuko autoritate gorena da. Segurtasun-indar eta -kidegoei laguntza eska diezaieke.

Lehendakaria eta bokalak zozketa publiko bidez izendatzen dira dagokion atalean erroldatutako eta irakurtzen eta idazten dakiten 70 urtetik beherako pertsona guztien artean.

Lehendakari- eta bokal-karguak nahitaezkoak dira, baina 65 urtetik aurrera izendapenetik zazpi eguneko epean, uko egiten dutela adierazi ahal izango dute.

Hauteskunde-egunaren hurrengoan lanaldia 5 orduz murrizteko eskubidea dute.

65 euroren dieta jasoko dute.

Gizarte Segurantzak babesten ditu hauteskunde-lanaldi osoan.

Artekariak

Hautagaien ordezkariak dira hauteskunde-mahaian. Akreditatuta dauden mahaian bakarrik gauzatzen dute haien funtzioa. Mahaiko eztabaidetan parte hartzen dute, hitzarekin, baina botorik gabe.

Mahaian akreditatutako hautagai-zerrenda bakoitzeko artekariek elkar ordezka dezakete, erreklamazioak edo kexak egin ditzakete eta ziurtagiriak eska ditzakete.

Ordezkatzen duten alderdiaren ikur edo itsasgarriak izan ditzakete, ez batira hauteskunde-propagandatzat hartzen.

Akreditatuta dauden mahaian bozkatzen dute, bertako erroldan agertzen ez badira ere, baldin mahai horri dagokion barrutiko erroldan izena emanda badaude. Ez badaude errolda horretan, izena emanda dauden erroldaren mahaian, postaz, bakarrik eman ahalko dute botoa.

Ahaldunak

Alderdi baten ordezkariak dira hauteskundearen inguruko ekitaldi eta lan guztietan.

Hautesleku guztietara joan daitezke, bozketaren eta zenbaketa nola aurrera eramaten den azter dezakete eta kexak eta erreklamazioak egin. Ordezkatzen duten alderdiaren ikur edo itsasgarriak izan ditzakete, ez batira hauteskunde-propagandatzat hartzen.

Erroldatuta dauden mahaian baliatuko dute botoa emateko eskubidea.

Administrazioaren ordezkariak

Administrazioak mahaien irekierari, parte-hartzeari eta hauteskundeetako emaitzei buruzko informazioa biltzeko izendatutako pertsonak dira. Informazio hori behin-behineko boto-zenbaketa egiteaz arduratzen den erakundeari (Barne Ministerioari) helarazten zaio, datuak osatutakoan herritarrei zabaltzeko.

Hauteskunde-mahaian parte hartzen dute, betiere laguntzaile gisa, ez dira mahaiko kide eta ezin dute eztabaidetan parte hartu.

Hautetsontziak

Hauteskunde-mahai bakoitzean hautetsontzi bat egongo da antolatutako prozesu bakoitzerako.

Identifikazio argia izan behar dute. Horretarako, aurrealdean eta atzealdean egin beharreko prozesuari dagokion bozketako gutun-azala jarriko da. Itxita eta zigilatuta egon behar dira.

Zigilua hautsi edo hondatuz gero, mahaiburuak ezin badu tokiko hauteskunde-batzordetik beste hautestontzi bat behar bezala lortu, eskura duen edozein bide erabiliz bermatu beharko du hautetsontzia ixtea.

Mahaia osatzen duten pertsonen eskuliburua

Mahaiko lehendakari eta bokal izendatzeko jakinarazpenarekin batera, hauteskunde-mahaia osatzen duten pertsonei hauteskunde-batzorde zentralak gainbegiratutako eta Ministroen Kontseiluak onartutako erabilera-eskuliburu bat emango zaie.

Mahaiko hautesle-erroldaren zerrenda

Hauteskunde-dokumentazioaren artean, mahai bakoitzak bertan erroldatuta dauden hautesleen zerrenda bat du.

Gainera, mahaiari dagokion hauteskunde-saileko kale-izendegiaren zerrenda bat izango du, zeinek hautesleen lehen abizenaren inizialak ordena alfabetikoan ezarrita izango dituen hauteskunde-lokalean publikoki erakusteko.

Hauteskundeetako beste agiri batzuk

  • Eraketa-akta

  • Zenbaketa-aktak

  • Saioaren aktak

  • Boto-emaileen zenbakitutako zerrenda.

  • Hauteskunde-agiriak entregatu izanaren agiria

  • Bozkatzeko ziurtagiriak

  • Artekari-egiaztagutunaren taloiak

Bozketa-kabina eta mahai lagungarria

Kabinak bozketa egiten den gela berean egon behar du, sarreraren eta mahaiaren artean.

Barruan (kutxatiletan) eta ondoan jarriko den mahai lagungarri batean boto-orriak jarriko dira.

Hauteskundeetako gutun-azalak eta boto-paperak

Aurkezten diren hautagai-zerrenda guztien nahikoa gutun-azal eta boto-paper egon behar da egun osoan.

Lehendakaritzak bozketa eten egingo du hautagai-zerrendaren baten boto-paperik ez dagoela ikusten badu eta boto-paperak lortzen dituenean berriz ere bozketa martxan jarriko du.

Hautesleak

Hauteskunde hauetan botoa eman ahalko dute sufragio-eskubidea kenduta ez duten Espainian bizi eta hautesle-erroldan izena emanda dauden adin nagusiko guztiek.

Atzerrian bizi diren egoiliarren hautesle-erroldan (AEHEan) izena emanda daudenek eta aldi baterako atzerrian bizi den hautesle egoiliarrek (AAHEek) ere botoa eman dezakete.

Honela identifikatzen da hauteslea mahaian:

  • Nortasun Agiri Nazionala (NAN)

  • Pasaportea (argazkiarekin)

  • Gidabaimena (argazkiarekin). MiDGT aplikazioaren bidez ere baliozkoa da