D ‘Hondt metodoa

Nola banatzen dira karguak D’Hondt metodoaren arabera?

D’Hondt metodoa lortutako botoekiko era proportzionalean hautagaien artean karguak banatzeko sistema da.

Adibide gisa, A, B, C eta D deituko ditugun lau hautagai-zerrendaren artean zortzi karguren banaketa simulatuko dugu.

  • A hautagai-zerrenda:

  • B hautagai-zerrenda:

  • C hautagai-zerrenda:

  • D hautagai-zerrenda:

Boto zuriak

Lehenik eta behin, hautagai-zerrenda bakoitzak lortutako emaitzak handienetik txikienera ordenatu behar dira eta bakoitzaren botoen ehunekoa kalkulatu behar da, boto zuriak ere kontuan hartuta.

BOTO-KOPURUA

Ehunekoa

Gehiegizko zatiketa saihesteko, baztertu egiten dira gutxiengo boto-ehuneko batera iristen ez diren hautagai-zerrendak. Hauteskunde orokorren kasuan, atalase hori % 3koa da.

Banatu beharreko kargu kopurua beste zutabe dituen taula bat egiten da, zutabe bakoitza hautagai-zerrenda bakoitzaren boto kopurua 1, 2, 3… zenbakiekin zatituta osatuz hurrenez hurren, dena osatu arte. Banatu beharreko kargu kopurua beste zutabe dituen taula bat egiten da, zutabe bakoitza hautagai-zerrenda bakoitzaren boto kopurua 1, 2, 3… zenbakiekin zatituta osatuz hurrenez hurren, dena osatu arte.

Karguak 8 koefiziente altuenei esleitzen zaizkie, handienetik txikienerako ordenan.

Berdinketa baten kasuan, guztira boto gehien dituen hautagai-zerrendari esleituko zaio kargua. Horiek ere bat badatoz, zozketa bidez esleituko da eta gainontzekoa txandaka.

Honela geratzen da karguen banaketa:

  • 4 kargu

  • 3 kargu

  • 1 kargu