Comunicació telemàtica amb l’Administració

L’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, disposa que estan obligats a relacionar-se amb mitjans electrònics amb les administracions públiques per fer qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, entre altres, els subjectes següents:

  • Les persones jurídiques (partits polítics i federacions de partits).
  • Les entitats sense personalitat jurídica (coalicions i agrupacions d’electors)
  • Els representats d’un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració (administradors de formacions polítiques).

Per fer-ho, cal que tinguin un certificat electrònic de la formació política o que l’obtinguin, per poder comunicar-se electrònicament amb les administracions públiques. Podeu consultar com obtenir un certificat consultant la pàgina web: https://www.sede.fnmt.gob.es(S'obrirà una nova finestra)

Les comunicacions remeses per la Direcció General de Política Interior es faran per via telemàtica mitjançant la Carpeta ciutadana, per la qual cosa no s’enviaran comunicacions en paper. La Carpeta ciutadana és un portal web que us permet, de forma senzilla i sense necessitat de registre, conèixer els assumptes que siguin del vostre interès en relació amb les administracions públiques; per exemple, l’estat dels vostres expedients o les notificacions i comunicacions que rebeu. Hi podeu accedir mitjançant l’enllaç:

https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm(S'obrirà una nova finestra)

A més, heu d’enviar a aquesta Direcció General de Política Interior còpia de la targeta d’identificació fiscal de la formació, així como una adreça electrònica de contacte on us arribarà informació relativa a les notificacions. Aquesta informació, i en base a l’obligació de remissió de documentació per mitjans telemàtics, s’haurà de presentar per registre electrònic fent ús de qualsevol de les dues opcions:

En tots dos casos cal disposar de certificat digital per presentar la documentació.