Límits de les subvencions per a les despeses electorals

PER RESULTATS ELECTORALS

L’Estat no abona, en cap cas, un import que sigui superior a:

  • La xifra de despeses electorals declarades justificades pel Tribunal de Comptes.
  • La xifra que resulti de multiplicar per 0,37 euros el nombre d’habitants corresponent a la població de dret de les circumscripcions en què cada partit, federació, coalició o agrupació d’electors presenti candidatura.

PER TRAMESES ELECTORALS

L’Estat no abona, en cap cas, un import que sigui superior a:

  • La xifra de despeses per trameses electorals declarades justificades pel Tribunal de Comptes.
  • 0,23 euros pel nombre d’electors als quals s’hagi tramès propaganda.
  • Cal justificar que l’activitat realment s’ha dut a terme; és a dir, que les trameses s’han fet.