Ahaldunak eta artekariak

Hautagaitza bakoitzaren ordezkariek edozein herritarri eman diezaiokete boterea, adinduna bada eta bere eskubide zibil eta politikoen erabilera osoa badu, hautagaitzaren ordezkaritza izan dezan hauteskunde-ekitaldi eta -eragiketetan. Hori dira ahaldunak.

Ahaldunak hauteskunde-lokal guztietara joan daitezke, bozketaren eta edozein mahaitako zenbaketaren garapena aztertu dezakete, eta erreklamazioak egin eta ziurtagiriak eska ditzakete.

Ahaldunek, beren hautagaitzako kontu-hartzailerik ez badago, mahaiaren aurrean kontu-hartzailetzat jardun dezakete, eta eztabaidetan hitza izango dute, baina botorik ez.

Ahaldunek, mahaiko erroldan izena emanda ez badaude, ez dute mahaian bozkatuko.

Hautagaitza bakoitzak, bere ordezkariaren bidez, hauteskundea baino hiru egun lehenago arte, bi ikuskatzaile izenda ditzake hauteskunde-mahai bakoitzeko, taloi-kredentzialak emanez, izendapenaren oinean data eta sinadura jarrita.

Ikuskatzaile horiek mahaira joan daitezke eta eztabaidetan parte har dezakete, hitzarekin baina botorik gabe. Ondorio horietarako, mahaian akreditatuta dauden hautagaitza bakoitzaren kontu-hartzaileak elkarren artean ordezka daitezke.

Akreditatuta dauden mahaian soilik betetzen dute beren eginkizuna.

Erreklamazioak eta protestak egin ditzakete, eta ziurtagiriak eska ditzakete.

Akreditatuta dauden mahaian bozkatzen dute, nahiz eta bertako erroldan sartuta ez dauden, baldin mahai horri dagokion barrutiko erroldan izena emanda badaude. Bestela, beren izena duen erroldaren mahaian soilik eman ahalko dute botoa, postaz.

“Ikuskatzailearen botoa akreditatuta dauden mahaian eman beharko da, mahai hori deitutako hauteskunde-prozesu guztietan botoa ematea dagokion hauteskunde-barrutikoa denean; aldiz, postaz eman beharko da, prozesu horietako batean ez bada horrelakorik gertatzen.” (Hauteskunde Batzorde Zentralaren 1/2019 Instrukzioa, 2019ko urtarrilaren 23koa)