Bozkatzeko beste prozedura batzuk

Uztailaren 20ra arte luzatu da itsasontzietan destinatuta dauden militarrek posta bidez bozkatzeko daukaten epea, bidalketak 14:00ak baino lehenago gauzatzen badira Madrilgo postetxe nagusian (Cibeles-eko bulegoa)

Armadako ontzietan, merkataritza-ontzietan edo itsas zabaleko arrantza-ontzietan dagoen jendeak (Espainiako banderapean), hauteskundeen deialditik hauteskundeak egin arte ontziratuta egon behar duenak eta tarte horretan, herrialdeko portuak ukitu behar dituenak, honela erabili ahal izango du bere botoa emateko eskubidea:

Irrati-telegrafiako, posta elektronikoko, faxeko edo horretarako gaitutako beste edozein bitartekoren bidez, interesduna inskribatuta dagoen Hautesle Erroldaren Bulegoaren probintzia-ordezkaritzari eskatu ahal izango zaio.

Mezuan datu hauek jasoko dira:

  • Eskatzailearen izena eta bi abizenak.
  • Nortasun agiri nazionalaren zenbakia.
  • Jaiotza-data, -probintzia eta -udalerria.
  • Hauteskunde erroldan agertzen den bizilekua.
  • Ontziratuta dagoen ontziaren izena.
  • Itsasontzia zein portutara iristekoa den, data zehatzak adierazita.

Hauteskunde-dokumentazioa beste ontzi baten bitartez jaso badaiteke, irrati-mezuan, dokumentazioa bidali behar den armadorea, jasotzailea edo ontzia adierazi beharko da. Posta bidezko botoa eskatu ahal izateko, ontzietako irrati-telegrafia zerbitzuek Correoseko zerbitzuen eskuordetutako bulego izaera izango dute eta, eskuordetuko duten Komandanteak eta Kapitainak edo Ofizialak eskaera jasotzeko arduradunak izango dira.

Hautesle Erroldaren Bulegoaren dagokion probintzia-ordezkaritzak, interesdunaren inskripzioa egiaztatu ondoren, eskaera jaso dela joko du ondorio guztietarako, eta dagokion dokumentazioa bidaliko du portura, edo, hala badagokio, hautesleak izendatu duen portura, kontsignatarioarengana edo ontzira.

Agiri horiek jasotakoan, posta ziurtatuz eta presaz bidaliko ditu, itsasontziak atrakatzen duen edozein portutatik, botoa ematea dagokion hauteskunde-mahaira.

Herrialdetik kanpoko misioetan ari diren Indar Armatuetako pertsonek posta bidezko botoa emateko eskubidea erabiltzeko, Espainia eta bere aliatuen segurtasunarekin eta defentsarekin lotutako eragiketetan, Espainia parte den nazioarteko erakundeen esparruan, eta bakea, egonkortasuna eta segurtasuna mantentzen laguntzeko eta laguntza humanitarioari laguntzeko, deialdia argitaratzen den egunetik hauteskundeak izan arte, honakoa izango da prozedura:

Ontziko Komandanteak edo Unitateko Buruzagiak botoa emateko eskubidea erabili nahi duten pertsonen zerrenda igorriko dio Defentsa Ministerioko Langileen Zuzendari Nagusiari, Defentsako Estatu Nagusiko Buruaren eta Armaden Estatu Nagusiko Buruen bitartez.

Eskatzaile bakoitzaren datu hauek eman beharko dira:

  • Izena eta bi abizenak.
  • Nortasun agiri nazionalaren zenbakia.
  • Jaiotze-data, udalerria eta probintzia.
  • Hauteskunde erroldan agertzen den bizilekua.

Defentsa Ministerioko Langileen Zuzendari Nagusiak, dagokion aldizkari ofizialean deialdia argitaratzen den egunaz geroztik eta bozketa egunaren aurreko hamargarren eguna baino lehen, Hauteskunde Erroldaren Bulegoari zerrenda hau helaraziko dio eta honek egoki diren Probintzia Delegazioetara bidaliko du.

Dagokion Hauteskunde Erroldaren Bulegoko Probintziako Delegazioak, interesatuaren izen-ematea egiaztatu ondoren, eskaera jasotzat hartuko du eta dokumentazio egokia Defentsa Ministerioko Langileen Zuzendaritza Nagusira bidaliko du, ahal bezain prozedura urgenteena erabiliz, hartzaileari helarazteko.

Jarraian, aurreko puntuan aipatutako dokumentazioa jaso ondoren, botoa emateko eskubidea baliatuko du. Ontziko Komandantea edo Unitateko Buruzagia izango da bidaliko botoen arduraduna eta berak zainduko ditu, segurtasuna, zuzentasuna eta sekretua bermatuz, lurralde nazionaleko garraioaren arduradunak jaso arte. Defentsa Ministerioko Langileria Zuzendaritza Nagusiak Correos y Telégrafos estatu-sozietateari helaraziko dizkio jasotako botoak, hauteskundeak egin aurreko bigarren eguna baino lehen, eta hark premiaz igorriko dizkio dagokion hauteskunde-mahaiari.

Botoa emateko eskubidea kendu ez zaien espetxeratuek botoa posta bidez eman ahalko dute, prozedura honi jarraituz:

Espetxe guztietan, posta bidezko botoa arautzen duten hauteskunde-arauak azalduko zaizkie espetxeratuei, eta bozketa-prozedura azaltzeko eta argitzeko informazio-saioak antolatuko dira.

Horretarako, espetxe bakoitzeko zuzendariak –edo hark eskuordetutako pertsonak– deialdia argitaratzen denetik lehen hiru egunetan eskatuko dio Correos y Telégrafos estatu-sozietateari zerbitzu horretako langile bat egun jakin batean joan dadila espetxera, postaz bozkatzeko ziurtagiria eskatzeko inprimaki eta guzti, boto-eskubidea baliatu nahi duten espetxeratuek han bertan bete ditzaten.

Interesdunak NANik ez badu, nahikoa izango da Barne Nortasun Agiria, baldin agiri horretan titularraren argazkia ageri bada.

Hautesle Erroldaren Bulegoak presoa dagoen espetxera bidali beharko ditu nahikoa gutun-azal eta boto-paper, eta Correoseko zerbitzuak zuzenean emango dizkio presoari.

Hautesleak dagokion boto-papera aukeratuko du, gutun-azalean sartuko du (edo ez du boto-paperik sartuko, boto zuria eman nahi badu), eta gutun-azal hori dagokion hauteskunde-mahaiari zuzendutako beste gutun-azal batean sartuko du.

Correoseko zerbitzuak hauteskunde-egunean helaraziko dizkie gutun-azal horiek hauteskunde-mahaiei.