Aurrez aurreko botoa (Mahaiko botoa)

Hautesle bakoitzak Hautesle Erroldaren Bulegotik errolda-txartel bat jasoko du, eta bertan agertuko dira hautesle-erroldan duen inskripzioaren datu eguneratuak, bai eta botoa eman behar duen atalarena eta mahaiarena ere. Hautesle Erroldaren Bulegoak, halaber, eragindako pertsonei jakinaraziko die zer atal, lokal edo mahai aldatu diren.

Bozketa uztailaren 23ko 9:00etan hasiko da, baina lokalak irekita daude hauteskunde-mahaiak osatzen dituzten pertsonak bertaratu ahal izateko eta mahaiok eratzeko, egiazta dezaten ez dagoela arazorik hauteskunde-materialarekin (hautetsontziak, kabinak, seinaleztapen-euskarriak, gutun-azalak, boto-paperak, inprimakiak, ikuskatzaileak, ahaldunak eta abar).

Bozketa 20:00etan amaituko da, eta une horretan hauteskunde-mahaiko buruak bozketa amaitu dela iragarriko du. Hala ere, hauteslekuaren barruan oraindik inor geratzen bada, mahaiburuak botoa emateko aukera emango dio.

Identifikatzeko, hauetakoren bat erabiliko da:

  • Nortasun agiri nazionala (NAN).
  • Pasaportea (argazkiarekin).
  • Gidabaimena (argazkiarekin). Baliagarria da baita ere miDGT aplikazioaren bidez

Berdin dio dokumentu horiek iraungita egotea, baina jatorrizkoak izan behar dute, fotokopiek ez dute balio.

Bozketa 9:00etan hasiko da.

Hautesle bakoitzak dagokion hauteskunde-mahaian bakarrik eman dezake botoa, salbu eta ikuskatzaileek. Izan ere, ikuskatzaileek dagokien mahaian baliatuko dute botoa emateko eskubidea, inskribatuta dauden barruti berekoa bada.

Boto-emaile bakoitza mahaira hurbilduko da, eta bere izen-abizenak adieraziko dizkio mahaiburuari. Mahaikideek eta kontu-hartzaileek boto-emailearen nortasuna eta botoa emateko eskubidea egiaztatuko dituzte, erroldako zerrenden bidez. Bere eskuz emango dizkio mahaiburuari bozketako gutun-azala edo gutun-azalak, itxita; hark, ikusleen aurrean inoiz ezkutatu gabe, ozen esango du izena, eta, “Botoa ematen du” esanda, atzera emango dizkio gutun-azala edo gutun-azalak, dagozkion hautetsontzietan sar ditzan.

Bozketa 20:00etan amaituko da, eta une horretan hauteskunde-mahaiak bozketa amaitu dela iragarriko du. Hala ere, hauteslekuaren barruan oraindik inor geratzen bada, botoa emateko aukera emango dio hauteskunde-mahaiak.

Estatuko Administrazioak edo, hala badagokio, lan-arloan eskumenak esleituta dituzten autonomia-erkidegoetako administrazioak, aldez aurretik Gobernuaren ordezkariekin adostuta besteren kontura lan egiten duten langileei dagokienez, eta administrazio publikoek beren langileei dagokienez, behar diren neurriak hartuko dituzte hauteskunde-egunean lan egiten duten pertsonek beren lan-ordutegian botoa emateko eskubidea baliatzeko tarte libre bat (gehienez lau ordukoa) izan dezaten. Langileak lanaldi murriztua baldin badu, baimenaren aldia proportzioan murriztuko zaio.

Beren ohiko bizilekutik urrun lan egiten ari direnen edo hauteskundeen egunean botoa emateko eskubidea baliatzeko zailtasuna dakarten beste baldintza batzuetan lan egiten ari direnen kasuan, hartu beharreko neurriak hauek izango dira: pertsona horiek botoa postaz eman ahal izatea eta, horretarako, tarte libre baterako (gehienez lau ordukoa) baimena izatea, Hauteskunde-araubide Orokorraren Lege Organikoaren 72. artikuluan ezarritako prozedurari jarraituz eskatu ahal izateko.