Com es reparteixen els càrrecs segons el mètode D’Hondt?

El mètode D’Hondt és el sistema que s’utilitza per a repartir els càrrecs entre les candidatures de manera proporcional al nombre de vots obtinguts.

Com a exemple simularem un repartiment de huit càrrecs entre quatre candidatures que anomenarem A, B, C i D.

  • Candidatura A:

  • Candidatura B:

  • Candidatura C:

  • Candidatura D:

Vots en blanc:

En primer lloc, s’ordenen de major a menor els resultats obtinguts per cada candidatura i es calcula el percentatge de vots de cadascuna tenint en compte també els vots en blanc.

NOMBRE DE VOTS

Percentatge

Per a evitar una excessiva fragmentació, es descarten les candidatures que no arriben a un percentatge mínim de vots. En el cas de les eleccions generals, aquest llindar és del 3 % dels vots.

Es construeix una taula amb tantes columnes com nombre de càrrecs a distribuir, emplenant cada columna amb el nombre de vots de cada candidatura dividit per 1, 2, 3… fins a completar-la. Es construeix una taula amb tantes columnes com nombre de càrrecs a distribuir, emplenant cada columna amb el nombre de vots de cada candidatura dividit per 1, 2, 3… fins a completar-la.

Els càrrecs s’assignen als 8 coeficients més alts, en ordre decreixent.

En cas d’empat, el càrrec s’assignarà a la candidatura amb major nombre de vots totals. Si aquests també coincideixen, s’assignarà per sorteig i la resta de manera alternativa.

El repartiment de càrrecs queda de la manera següent:

  • 4 càrrecs

  • 3 càrrecs

  • 1 càrrec