El Senat

Les Corts Generals representen al poble espanyol, exerceixen la potestat legislativa de l’Estat, aproven els seus pressupostos i controlen l’acció del govern.

Estan compostes pel Congrés dels Diputats i el Senat.

El Senat és la cambra de representació territorial.

Quants senadors o senadores hi ha a Espanya?

El nombre de senadors o senadores no és fix.

En la pròxima legislatura serà de 266.

Com es trien els senadors o les senadores?

208 senadors són elegits per sufragi universal.

Es vota la persona, el candidat/a, entre els que figuren en la papereta única del Senat.

Els candidats o les candidates que tria l’electorat no han de pertànyer necessàriament al mateix partit.

L’electorat pot donar el seu vot:

A un màxim de tres candidats o candidates a les circumscripcions provincials.

A un màxim de 2 en Gran Canària, Mallorca, Tenerife, Ceuta i Melilla.

A un màxim d’un candidat o una candidata a la resta de circumscripcions insulars.

Obtindran un escó els candidats o les candidates que aconseguisquen el nombre més gran de vots en la seua circumscripció.

Els altres 58 senadors o senadores els trien les assemblees legislatives de les comunitats autònomes: un per comunitat i un altre més per cada milió d’habitants del territori respectiu.