Vot per correu des d’Espanya

Com puc votar per correu si resideixo a Espanya?

Pots sol·licitar el vot per correu si resideixes a Espanya fins al 13 de juliol, bé personalment en l’oficina de Correus, emplenant l’imprés de sol·licitud disponible en l’oficina o en aquesta mateixa web des del mateix dia de la convocatòria de les eleccions, o de manera telemàtica en www.correos.es(S'obrirà una nova finestra) identificant-te mitjançant Certificat digital o DNI electrònic i Autofirma.

És molt important que recordes que des del moment en el qual hages sol·licitat votar per correu, de ser acceptada la sol·licitud, ja no podràs votar de manera presencial en la mesa electoral el dia de les eleccions.

En la sol·licitud indicaràs l’adreça postal a la qual vols que se t’envie la documentació electoral (pot ser el teu lloc de treball, i fins i tot un apartat postal).

L’Oficina del Cens Electoral t’enviarà per correu certificat a l’adreça que hages indicat la següent documentació:

Una papereta de cadascuna de les formacions polítiques que es presenten a cadascun dels processos convocats.

Un sobre de votació per a cada procés.

El teu certificat d’inscripció en el cens.

Un sobre en el qual estarà escrita la informació de la teua mesa electoral.

Una fulla explicativa del procediment de votació.

Aquesta documentació haurà de ser rebuda per tu personalment.

Una vegada hages rebut la documentació, tria la papereta de votació per a cada procés en el qual hages decidit votar i introdueix-la en el sobre de votació corresponent (o no inclogues papereta si desitges votar en blanc).

Introdueix el sobre o els sobres de votació i el certificat d’inscripció en el cens en el sobre en el qual està escrita l’adreça de la teua mesa electoral.

Recorda: no introduïsques cap document acreditatiu de la teua identitat dins del sobre de votació, perquè en aquest cas el teu vot seria considerat nul per la mesa.

Porta aquest sobre a una oficina de Correus i envia’l per correu certificat personalment, identificant-te mitjançant DNI, passaport o permís de conduir, fins al dia 20 de juliol en l’horari habitual d’oficina. Si no pots fer el lliurament en persona hauràs d’atorgar una autorització signada, adjuntant una fotocòpia del teu document d’identitat, perquè una altra persona ho faça en el teu lloc.

Aquest enviament és gratuït.

El dia de les eleccions el servei de Correus enviarà tots els sobres que contenen els vots per correu a les meses electorals a les 9 del matí.

Continuarà donant trasllat dels enviaments postals que es continuen rebent al llarg del dia, fins a les 20 hores.

A eixa hora, acabada la votació i abans de realitzar l’escrutini, la mesa introduirà els sobres de vot rebuts per correu en l’urna.