Vull votar, però seré a l’estranger de manera temporal durant les properes eleccions

La sol·licitud

Els electors o electores que es troben temporalment a l’estranger entre la convocatòria d’un procés i la seua celebració i desitgen exercir el seu dret de sufragi poden fer-ho seguint un procediment específic.

Emplene l’imprés de sol·licitud, que podrà trobar en el seu consolat o ambaixada, o en l’apartat “INFORMACIÓ GENERAL” d’aquesta mateixa web. L’imprès s’ha de presentar personalment en el consolat o ambaixada.

Per a poder formular la sol·licitud haurà d’estar inscrit/a en el registre de matrícula consular com no resident.

Tots dos tràmits (sol·licitud i inscripció) poden realitzar-se en el mateix acte.

El procediment

L’oficina del cens electoral li remetrà:

  • Un full informatiu.
  • Paperetes de votació de totes les candidatures i sobres de votació per a tots els processos convocats.
  • Certificat d’inscripció en el cens electoral.
  • Un sobre dirigit a la mesa electoral que li corresponga.
  • Imprès per a la devolució de les despeses d’enviament del vot per correu.

Ha d’introduir en el sobre dirigit a la mesa electoral la documentació següent:

  • Els sobres de votació amb la seua opció de vot.
  • El certificat d’inscripció en el cens.
  • Si així ho desitja, l’imprés emplenat per a la devolució de les despeses d’enviament.

Remeta el sobre per correu certificat, pot fer-lo fins al dia 19 de juliol.

Per a la validesa d’aquests vots serà indispensable que conste clarament en el sobre un mata-segells o una altra inscripció oficial d’una oficina de Correus de l’Estat corresponent que certifique que s’ha remés dins del termini previst.

Més informació en l’ambaixada o consolat i en: www.exteriores.gob.es(S'obrirà una nova finestra) i www.ine.es(S'obrirà una nova finestra)