O Senado

O Senado é, segundo a definición da propia Constitución Española, a Cámara de representación territorial.

Entre as súas funcións encóntrase a intervención na aprobación das leis e na autorización para concluír tratados internacionais, a aprobación dos Orzamentos Xerais do Estado, o control político ao Goberno, así como a información e o estudo e investigación en cuestións de interese xeral.

Á diferenza do que ocorre no Congreso, o seu número é fixo. Pode variar á alza ou á baixa ao cambiar o número de habitantes das distintas Comunidades Autónomas.

A variación do número de senadores e senadoras prodúcese ao principio de cada Lexislatura (tras a celebración de eleccións xerais) e tómase como referencia o censo de poboación publicado o 1 de xaneiro do ano no que se celebran as eleccións.

Durante a XIV Lexislatura, o número de senadores e senadoras foi de 265, dos cales 208 son electos e electas e 57 de designación propia das Asembleas Lexislativas das Comunidades Autónomas.

Para a vindeira Lexislatura, o número de senadores e senadoras será de 266. A Comunidade Valenciana aumenta un Senador con respecto á anterior lexislatura.

O Senado conta, atendendo á súa procedencia, con dous tipos de senadores ou senadoras

Os 208 elixidos por sufraxio universal, libre, igual directo e secreto da seguinte maneira:

  • En cada provincia peninsular elíxense 4
  • En Gran Canaria, Tenerife e Mallorca elíxense 3
  • En Ceuta e Melilla, 2
  • En Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote e La Palma, 1

Estes 208 senadores e senadoras serán os que elixamos o vindeiro 23 de xullo.

A diferenza do Congreso, no que se vota un partido mediante listas pechadas, no Senado vótase á persoa, ao candidato ou candidata, elixindo 3, 2 ou 1 (sempre un menos dos que lle corresponden a cada circunscrición) de entre os que figuren na papeleta única que hai para o Senado e que o votante atopará no seu Local Electoral.

Pero ademais, existe outro grupo de senadores e senadoras (na última lexislatura, 57), elixidos polas Asembleas Lexislativas das Comunidades Autónomas: 1 pola Comunidade autónoma, e outro máis por cada millón de habitantes do seu respectivo territorio.