Com es reparteixen els càrrecs segons el mètode D’Hondt?

El mètode D’Hondt

El mètode D’Hondt és el sistema que s’utilitza per repartir els càrrecs entre les candidatures de manera proporcional al nombre de vots obtinguts.

Com a exemple simularem un repartiment de vuit càrrecs entre quatre candidatures que anomenarem A, B, C i D.

  • Candidatura A:

  • Candidatura B:

  • Candidatura C:

  • Candidatura D:

Vots en blanc:

En primer lloc, s’ordenen de més a menys els resultats obtinguts per cada candidatura i es calcula el percentatge de vots de cadascuna tenint en compte també els vots en blanc.

  • NOMBRE DE VOTS

  • Percentatge

Per evitar una fragmentació excessiva, es descarten les candidatures que no arribin a un percentatge mínim de vots. En el cas de les eleccions generals, aquest llindar és del 3 % dels vots.

Es construeix una taula amb tantes columnes com nombre de càrrecs hi hagi per distribuir, completant cada columna amb el nombre de vots de cada candidatura dividit per 1, per 2, per 3… fins que s’hagi completat. Es construeix una taula amb tantes columnes com nombre de càrrecs hi hagi per distribuir, completant cada columna amb el nombre de vots de cada candidatura dividit per 1, per 2, per 3… fins que s’hagi completat.

Els càrrecs s’assignen als 8 coeficients més alts, en ordre decreixent.

En cas d’empat, el càrrec s’assignarà a la candidatura amb el nombre més elevat de vots totals. Si aquests també coincideixen, s’assignarà per sorteig, i la resta de manera alternativa.

El repartiment de càrrecs queda de la manera següent:

  • 4 càrrecs

  • 3 càrrecs

  • 1 càrrec