Vull votar, però seré a l’estranger de manera temporal durant les properes eleccions

La sol·licitud

Els electors o les electores que es trobin temporalment a l’estranger entre la convocatòria d’un procés i la celebració d’aquest i que vulguin exercir el seu dret a sufragi poden fer-ho si segueixen un procediment específic. Empleni l’imprès de sol·licitud, que podrà trobar al seu consolat o a la seva ambaixada, o a l’apartat “INFORMACIÓ GENERAL” d’aquest mateix web.

L’imprès s’ha de presentar personalment al consolat o a l’ambaixada.

Per poder formular la sol·licitud, l’elector ha d’estar inscrit al registre de matrícula consular com a no resident. Tots dos tràmits (sol·licitud i inscripció) es poden dur a terme en el mateix acte.

El procediment

L’oficina del cens electoral li remetrà:

  • Un full informatiu.

  • Paperetes de votació de totes les candidatures i sobres de votació per a tots els processos convocats.

  • Certificat d’inscripció al cens electoral.

  • Un sobre adreçat a la mesa electoral que li correspongui.

  • Imprès per a la devolució de les despeses de l’enviament del vot per correu.

Ha d’introduir al sobre adreçat a la mesa electoral la documentació següent:

  • Els sobres de votació amb la seva opció de vot.

  • El certificat d’inscripció en el cens.

  • Si vol, l’imprès emplenat per a la devolució de les despeses d’enviament.

Enviï el sobre per correu certificat. Ho pot fer fins al dia 19 de juliol.

Per a la validesa d’aquests vots serà indispensable que consti clarament al sobre un mata-segells o una altra inscripció oficial d’una oficina de Correus de l’Estat corresponent que certifiqui que s’ha enviat dins del termini previst.

Més informació a l’ambaixada o al consolat i a: www.exteriores.gob.es(S'obrirà una nova finestra) i www.ine.es(S'obrirà una nova finestra)