El Senat

Les Corts Generals representen al poble espanyol, exerceixen la potestat legislativa de l’Estat, aproven els seus pressupostos i controlen l’acció del govern.

Estan compostes pel Congrés dels Diputats i el Senat.

El Senat és la cambra de representació territorial.

Quants senadors o senadores hi ha, a Espanya?

El nombre de senadors o de senadores no és fix.

En la pròxima legislatura serà de 266.

Com s’elegeixen, els senadors o les senadores?

208 senadors són elegits per sufragi universal.

Es vota la persona, el candidat/a, entre els que figuren a la papereta única del Senat.

Els candidats o les candidates elegits o elegides per l’elector no han de pertànyer necessàriament al mateix partit.

Els electors i les electores poden donar el seu vot:

  • A un màxim de 3 candidats o candidates a les circumscripcions provincials.

  • A un màxim de 2 a Gran Canària, Mallorca, Tenerife, Ceuta i Melilla.

  • A un màxim d'1 candidat o candidata a les circumscripcions insulars restants.

Obtindran escó els candidats o les candidates que aconsegueixin el nombre de vots més elevat de la seva circumscripció.

Els 58 senadors o senadores restants són elegits per les assemblees legislatives de les comunitats autònomes: un per comunitat i un més per cada milió d’habitants del seu respectiu territori.