Vot per correu des d’Espanya

Com puc votar per correu si resideixo a Espanya?

Pots sol·licitar el vot per correu si resideixes a Espanya fins al 13 de juliol, personalment a l’oficina de Correus, emplenant l’imprès de sol·licitud disponible a l’oficina o en aquest mateix web des del mateix dia de la convocatòria de les eleccions, o telemàticament a www.correos.es(S'obrirà una nova finestra) identificant-te mitjançant Certificat digital o DNI electrònic i Autofirma.

És molt important que recordis que des del moment en què hagis sol·licitat votar per correu, si s’accepta la sol·licitud, ja no podràs votar de manera presencial a la mesa electoral el dia de les eleccions.

A la sol·licitud indicaràs l’adreça postal on vols que se t’enviï la documentació electoral (pot ser el teu lloc de treball, i fins i tot un apartat postal).

L’Oficina del Cens Electoral t’enviarà per correu certificat a l’adreça que hagis indicat la documentació següent:

Una papereta de cadascuna de les formacions polítiques que es presentin a cadascun dels processos convocats.

Un sobre de votació per a cada procés.

El teu certificat d’inscripció en el cens.

Un sobre en què estarà escrita la informació de la teva mesa electoral.

Un full explicatiu del procediment de votació.

Aquesta documentació haurà de ser rebuda per tu personalment.

Un cop hagis rebut la documentació, tria la papereta de votació per a cada procés en què hagis decidit votar i introdueix-la al sobre de votació corresponent (o no incloguis papereta si vols votar en blanc).

Introdueix el sobre o els sobres de votació i el certificat d’inscripció al cens al sobre on està escrita la direcció de la teva mesa electoral.

Recorda: no introdueixis cap document acreditatiu de la teva identitat dins del sobre de votació, perquè en aquest cas el teu vot seria considerat nul per la mesa.

Porta aquest sobre a una oficina de Correus i envia’l personalment per correu certificat, identificant-te amb el DNI, passaport o permís de conduir, fins al dia 20 de juliol en l’horari habitual d’oficina. Si no pots fer el lliurament en persona has d’atorgar una autorització signada, adjuntant una fotocòpia del teu document d’identitat, perquè una altra persona ho faci en el teu lloc.

Aquest enviament és gratuït.

El dia de les eleccions, el servei de Correus enviarà tots els sobres que contenen els vots per correu a les meses electorals a les 9:00 hores del matí.

Continuarà donant trasllat dels enviaments postals que es continuïn rebent al llarg del dia, fins a les 20:00 hores. A aquesta hora, acabada la votació i abans de fer l’escrutini, la mesa introduirà els sobres de vot rebuts per correu a l’urna.