O Senado

As Cortes Xerais representan ao pobo español, exercen a potestade lexislativa do Estado, aproban os seus orzamentos e controlan a acción do goberno.

Están compostas polo Congreso dos Deputados e o Senado.

O Senado é a cámara de representación territorial.

Cantos senadores ou senadoras hai en España?

O número de senadores ou senadoras non é fixo.

Na próxima lexislatura será de 266.

Como se elixen os senadores ou senadoras?

208 senadores son elixidos por sufraxio universal.

Vótase á persoa, ao candidato/a, de entre os que figuren na papeleta única do Senado.

Os candidatos/as elixidos polo elector non teñen necesariamente que pertencer ao mesmo partido.

Os electores e electoras poden dar o seu voto:

A un máximo de 3 candidatos/as nas circunscricións provinciais.

A un máximo de 2 en Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, Ceuta e Melilla.

A un máximo de 1 candidato/a nas restantes circunscricións insulares.

Obterán escano os candidatos/as que atinxan o maior número de votos na súa circunscrición.

Os outros 58 Senadores/as son elixidos polas asembleas lexislativas das comunidades autónomas: un por comunidade e outro máis por cada millón de habitantes do seu respectivo territorio.