Quero votar, pero estarei temporalmente no estranxeiro para as próximas eleccións

A solicitude

Os electores ou electoras que se atopen temporalmente no estranxeiro entre a convocatoria dun proceso e a súa celebración e desexen exercer o seu dereito de sufraxio poden facelo seguindo un procedemento específico.

Encha o impreso de solicitude, que atopará no consulado xeral ou a embaixada, o ben no apartado “INFORMACIÓN XERAL” desta mesma páxina web. O impreso debe presentarse persoalmente no consulado ou embaixada.

Para poder formular a solicitude deberá estar inscrito/a no rexistro de matrícula consular como non residente.

Ambos os trámites (solicitude e inscrición) poden realizarse no mesmo acto.

O procedemento

A oficina do censo electoral enviaralle:

  • Unha folla informativa.

  • Papeletas de votación de todas as candidaturas e sobres de votación de todos os procesos convocados.

  • Certificado de inscrición no censo electoral.

  • Un sobre dirixido á mesa electoral correspondente.

  • Impreso para a devolución dos gastos do envío do voto por correo.

Debe introducir no sobre dirixido á mesa electoral:

  • Os sobres de votación coa súa opción de voto.

  • O certificado de inscrición no censo.

  • Se así o desexa, o impreso cuberto para a devolución dos gastos de envío.

Envíe o sobre por correo certificado; pódeo facer ata o 19 de xullo

Será indispensable para a validez destes votos que conste claramente no sobre un cuño ou outra inscrición oficial dunha Oficina de Correos do Estado que certifique de modo indubidable o cumprimento dos prazos previstos.

Máis información na Embaixada ou Consulado e en: www.exteriores.gob.es(Abrirase unha nova xanela) y www.ine.es(Abrirase unha nova xanela)